Provozní řád

 • Vstupem do prostor Hokejové střelnice Olomouc (HSO) souhlasíte s pravidly níže uvedenými
 • Návštěvník HSO je povinen řídit se provozním řádem HSO a pokyny obsluhy
 • Každý návštěvník HSO je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav a využívá HSO na svou vlastní zodpovědnost
 • Za děti a mládež do 18let odpovídají rodiče
 • Návštěvník odpovídá v plné výši za škody způsobené provozovateli HSO
 • Před začátkem tréninku návštěvník zaplatí dle platného ceníku
 • Návštěvníci jsou povinni respektovat příkazy obsluhy HSO. Pokud neuposlechnou mohou být z prostor HSO ihned vykázáni bez nároku na vrácení platby
 • Návštěvník je povinen nerušit ostatní při tréninku, být slušný a ohleduplný vůči ostatním osobám nacházejícím se v prostorách HSO
 • Po ukončení tréninku hráč zkontroluje, zda v prostoru HSO nic nezapomněl (za věci zapomenuté v prostorách HSO nenese provozovatel HSO žádnou zodpovědnost)
 • Do střeleckých prostor 1 branky povolen vstup 1 osoby (více osob dle domluvy)
 • Vstup do střeleckých prostor branek 1, 2, 3 povolen jen v čisté sportovní obuvi
 • Vstup do střeleckých prostor branek 4, 5, 6 povolen v bruslích (doporučujeme navíc chrániče holení a loktů) nebo v čisté sportovní obuvi (bez černé podrážky)
 • Za věci návštěvníků provozovatel HSO nezodpovídá
 • Každý hráč je povinen mít na hlavě helmu
 • Do prostor HSO je zakázáno nosit jídlo
 • Pití je povoleno v prostoru u lavičky
 • Možnost zapůjčení zámku na skříňku v šatně za vratnou zálohu 50Kč
 • Možnost zapůjčení hokejky a rukavic (dle ceníku)
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial